Cecilie Testman

Cecilie Testman

Cecilie Testman er mental trener og mindfulnessterapeut. Hun er en erfaren og allsidig utøver av meditasjon siden 1998. Cecilie gløder for å hjelpe den enkelte i sin forståelse av seg selv. Med selvinnsikt får vi kraft til å påvirke vår egen virkelighet. Vårt forhold til oss selv speiler forholdet til andre og verden.

Language

Categories

Foundational, Relationships, Body, Emotions, Stress Relief, Focus, Sleep & Travel Meditations

Enjoy a preview of Meditasjon på Medfølelse

Intensjonen i alle våre formelle mindfulnessøvelser er å øve med en indre holdningen av nærværende medfølelse. Denne meditasjonen fokuserer spesifikt på dette. I en meditasjon som har medfølelse som det sentrale, setter du en intensjon om å gi næring til denne indre kvaliteten. Du er med det som dukker opp i øyeblikket, det du sanser, tenker, eller føler, og gir slipp på vurdering, og å motsette deg eller dømme noe som feil. Gjennom å praktisere denne meditasjon blir du mer kjent med kvaliteten medfølelse, slik at den er lettere å gjenkjenne når den vekkes spontant under meditasjonen og ellers i dagliglivet. Praktisering av holdningen medfølelse, er en livslang fordypning og en investering av tid og energi som er uvurderlig.Meditasjonen går ut på å gjenta noen setninger som peker mot den indre kvaliteten av medfølelse. Setningene i denne innspillingen er et utvalg av de som kan brukes. Hvis en av de fire setningene ikke føles riktig for deg, føl deg fri til å lage dine egne. Hensikten med denne øvelsen er å nære din iboende medfølelse overfor deg selv og andre.

Meditasjon på Medfølelse

By Cecilie Testman | Meditasjon på Medfølelse

People also viewed

Be mindful today, everyday

Do like many of our users, download The Mindfulness App today and improve your well-being with Mindfulness & Meditation. Enjoy 400+ meditations from some of the world’s most renowned teachers.